Tui und Kiwi
Auckland previousnext
Tui
Der Kiwi ist Neuseelands Nationalvogel.
Kiwi