13/47 11.10.10 09:36 090626-0920 - Stockholm Västerlånggatan
090626-0920